معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: براساس برنامه‌ریزی‌ها احتمالا دریافت نوبت چهارم واکسن کرونا برای همه افراد در تابستان امسال انجام شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، کمال حیدری افزود: در این خصوص درخواست داده‌ایم و منتظر نظر کمیته علمی کشوری کرونا هستیم.