مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: شهر تهران امسال جزو ۵ الی ۶ استان پرتنش آبی کشور است.

به گزارش ایلنا، محمدرضا بختیاری گفت: امسال در تهران دومین سال خشک متوالی را پشت سر می‌گذاریم.

 وضعیت بارندگی استان تهران مناسب نیست.او درباره وضعیت مخازن سدها گفت: در سال قبل بااینکه سال‌خشکی داشتیم ۸۱۷ میلیون حجم مخازن بود و امسال حجم مخازن ۶۱۵ میلیون است که نسبت به سال گذشته ۲۰۰ میلیون لیتر کاهش مخازن سدهای تهران است.