شهردار منطقه ۱۱ گفت: برای حفظ حقوق شهروندان و امنیت، از ساختمان‌های ناایمن منطقه به راحتی عبور نمی‌کنیم و با جدیت و همکاری مراجع قضایی در راستای ایمن‌سازی ساختمان‌های شناسایی شده گام برمیداریم.  

به گزارش ایلنا، سید محمد موسوی بیان کرد: نمی‌خواهیم حادثه دلخراش پلاسکو تکرار شود و باید تمام تلاشمان را برای حفظ حقوق شهروندان به کار بگیریم و از تمامی ظرفیت‌های درون سازمانی و تعاملات برون سازمانی برای موضوعات مربوط به ساختمان‌های خطر آفرین استفاده کنیم.  

او ضمن اشاره به موضوع پرونده قضایی مجتمع تجاری علاءالدین خاطر نشان کرد: در پرونده علاءالدین برای حفظ جان مردم ایستادگی کردیم و نتیجه را دیدیم و مشابه آن برای تمامی ساختمان‌ها با در نظر گرفتن اولویت‌های اجرایی باید اقدام جدی و به موقع صورت بگیرد.