مؤسسه نظرسنجی بین‌المللی گالوپ در تحقیقی عصبانی‌ترین ملل جهان را در لیستی مرتب کرد که بر اساس آن، ایرانی‌ها پس از مردم ارمنستان و عراق، سومین ملت عصبانی جهان هستند.

پس از ایران پاکستان، موروکو و ترکیه قرار دادند.