دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه اول در دروس ریاضی، فارسی و علوم بیشترین افت را داشته‌اند و کلاس‌های جبرانی تابستانی برای برخی دانش آموزان دوره ابتدایی برگزار خواهد شد.

به گزارش تسنیم، رضوان حکیم‌زاده اظهار کرد: در دوره اول ابتدایی برای دانش‌آموزانی که در دروس فارسی و ریاضی توصیف «نیازمند تلاش بیشتر» و «قابل‌قبول» و دوره دوم ابتدایی برای دانش‌آموزانی که در دروس علوم، فارسی و ریاضی توصیف «نیازمند تلاش بیشتر» و «قابل‌قبول» را کسب کنند، کلاس جبرانی برگزار خواهیم کرد.