بعد از ظهر جمعه طوفانی نسبتاً شدید استان تهران را در نوردید که طی آن یک نفر در پردیس جان خود را از دست داد.

به گزارش مهر، در پی این طوفان و کنده شدن جایگاه ایستگاه اتوبوس و سقوط آن بر یک عابر پیاده از اتباع افغانستان در فاز سه پردیس، این فرد فوت کرد.