معاون حفاظت و پیشگیری از حریق سازمان آتش نشانی گفت: مدارس تهران در شرایط ناایمنی قرار دارند. براساس آماری که از سازمان نوسازی مدارس شهر تهران دریافت کرده‌ایم، تاکنون حدود ۲۰۰۰ مدرسه به ما معرفی شده است.

به گزارش ایسنا، کامران عبدولی افزود: بر اساس بررسی که انجام شد به ترتیب بدترین شرایط ایمنی مربوط به مدارس منطقه ۱۵، ۳، ۲۰ و منطقه ۴ است.