یک فعال محیط زیست از تجمع تعدادی از مردم جنوب استان کرمان برای انتقال آب هلیل رود به شهرستان کرمان در مقابل ورودی کارگاه تونل انتقال آب در بردسیر خبر داد.

به گزارش ایلنا، فرود رفعتی گفت: پس از اطلاع مردم از آغاز به کار حفاری تونل انتقال آب سرشاخه‌های هلیل رود به کرمان از سمت گلزار بردسیر در شب‌ها و تعطیلات نوروزی، تعدادی از نمایندگان مردم روز گذشته جلو ورودی کارگاه تونل انتقال آب تجمع کردند و خواستار تعطیلی حفاری شدند. وی افزود: مامورین انتظامی و امنیتی نیز به مردم وعده دادند که به صورت مسالمت‌آمیز به تجمع خود پایان دهند تا کارگران حفاری از منطقه کارگاهی خارج شوند و به عملیات حفاری غیرقانونی و بدون مجوز از سازمان محیط زیست پایان دهند.

 این فعال محیط زیست ادامه داد: اما تعدادی از کارکنان اداری با خاموش کردن ریل نقاله سنگ‌های بریده شده، وانمود کردند کار حفاری تعطیل شده است. این در حالی بود که کارگران حفاری در تونل انتقال آب هنوز مشغول به حفاری بودند. مردم نیز که از فریبکاری پرسنل و کارکنان آگاه شدند، وارد محوطه کارگاهی شدند و همه پرسنل به جز نگهبانان را از منطقه خارج کردند و با نصب چادر جلو در ورودی کارگاه از ورود و ادامه کار در روز‌های بعد که جلوگیری خواهند کرد، خبر دادند.