مدیر کنترل حیوانات مضر شهری شهرداری تهران از واگذاری۳۶درصد از۸هزار و۴۴۷قلاده سگ زنده گیری شده به شهروندان تهرانی از ابتدای امسال تا دی‌ماه۱۴۰۰خبر داد.

به گزارش ایلنا، حبیب میکائیلی بیان کرد: از ابتدای مهر تا پایان دی۲۸۳۲قلاده سگ زنده گیری شده است. همچنین از ابتدای امسال نیز۱۶۰۰قلاده سگ عقیم‌سازی شده‌اند.او ضمن اشاره به ورود حدود۹۷۰۰سگ به آرادکوه در سال گذشته، بیان کرد: در حال حاضر۶۵۰۰سگ وارد آراد کوه شده؛ یعنی حدود۳هزار قلاده سگ کمتر واردشده است که یعنی عقیم‌سازی و واگذاری سگ‌ها طرح نتیجه بخشی است.