سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: افرادی که واکسن کرونا تزریق کرده باشند، منعی برای اهدای خون ندارند و بعد از رفع عوارض جانبی تزریق واکسن و بهبودی می‌توانند، خون اهدا کنند.به گزارش ایرنا، عباس صداقت گفت: به صورت کلی پیشنهاد می‌شود اهدای خون پس از تزریق واکسن اسپوتنیک و آسترازنکا حداقل ۱۴ روز (دو هفته) پس از تزریق انجام شود و باقی انواع واکسن‌های کرونا بعد از اینکه عوارض جانبی تزریق واکسن رفع شده و فرد احساس بهبودی داشت، اهدای خون انجام شود.