رئیس اداره مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق اداره کل محیط‌زیست استان تهران با اشاره به نقش بارش‌های اخیر  در تأمین نیاز آبی تالاب‌ها و رودخانه‌های تهران اظهار کرد: ورودی آب به این منابع آبی دست ما نیست. بارش‌های امسال نیز در مقایسه با سال‌های گذشته کمتر بوده است. به گزارش ایسنا، امیرعباس احمدی افزود: تالاب بندعلیخان که به‌عنوان تالابی فصلی در استان تهران شناخته می‌شود، امسال آبگیری نداشت و ما حضور جمعیت پرندگان مهاجر در آن را شاهد نبودیم. به گفته او سرشماری‌های انجام‌شده نیز نشان می‌دهد که تعداد پرندگان مهاجر ما از سال گذشته تا امسال از ۲۴ هزار فرد به کمتر از ۱۰ هزار فرد تقلیل یافته است.