تبلیغ وسایل پیشگیری از بارداری و کاربرد واژه تنظیم خانواده در درمانگاه‌های اصفهان ممنوع شد.

به گزارش خبرآنلاین، انتشار نامه‌ای در فضای مجازی نشان می‌دهد معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از درمانگاه‌ها درخواست کرده درباره‌ی سیاست‌های جمعیتی خود تجدیدنظر کنند.در این نامه آمده که «با توجه به مکاتبه شماره د/۲/۱۷۱۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱ سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان در خصوص ممنوعیت تبلیغ وسایل پیشگیری از بارداری، کاربرد واژه تنظیم خانواده و هرگونه موضوع خلاف سیاست‌های جمعیتی  و فرزندآوری در فضای مجازی  و سایت‌ها مقتضی است نسبت به بازنگری کلیه سایت‌ها، فضای مجازی، تابلوها و محتوای آموزشی در محیط آن درمانگاه‌ها اقدام عاجل به عمل آید.

لازم است در این خصوص از مطالب مرتبط با سیاست‌های کلی جمعیتی، اقدامات صیانت از جمعیت، اعلام هشدار کاهش نرخ باروری و فواید ازدواج و فرزندآوری در سایت‌ها ، فضای مجازی و محیط درمانگاه استفاده گردد.»