رئیس شورای اسلامی شهر تهران بابیان اینکه وضع حمل‌ونقل شهر تهران خراب است، گفت: یکی از منشأهای آلودگی هوا مشکلات حمل‌ونقل است و باید در این زمینه اقدامی جدی شود.

به گزارش مهر، مهدی چمران اظهار کرد: امیدواریم بودجه سال آینده که برای حمل‌ونقل عمومی در نظر گرفته‌شده و بودجه ۱۴۰۰ که هنوز به‌طور کامل محقق نشده نیز افزایش یابد. چراکه بدون این افزایش‌ها برای حمل‌ونقل عمومی تهران کاری نمی‌توان کرد مگر خرید همین ۱۶۵ اتوبوس که این تعداد به کار نمی‌آید.