با اعلام سازمان اطلاعات سپاه آذربایجان غربی، سرشبکه قاچاق دختران ایرانی، جهت فحشا و هدایت و پشتیبانی از گروه‌های همجنس‌گرایی که تحت حمایت سرویس‌های اطلاعاتی فرامنطقه‌ای فعالیت می‌کردند، توسط نیروهای سپاه در استان منهدم شد.

در این اطلاعیه آمده است، این شبکه با کشورهای همسایه در ارتباط بوده و شعاع فعالیت آن در تمام سطح کشور بوده است.