عضو کمیته علمی کشوری کرونا گفت: حدود ۲۲ درصد مردم واکسن کرونا نزدند و از همین رو این افراد بیماری را می‌گیرند و به بقیه منتقل می‌کنند که این باعث می‌شود بیماری به واکسن زده‌ها نیز منتقل شود.به گزارش ایلنا، پیام طبرسی افزود: ما باید مردم را تشویق کنیم که واکسن را تزریق کنند زیرا واکسن به‌اندازه کافی هست و هرکسی هر نوعی که می‌خواهد واکسن بزند تا انشالله دوباره دچار مشکل نشویم.