مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم اعلام کرد: دانشگاه‌هایی که تعداد بیشتری از دانشجویان‌ آنها بومی است، می‌توانند از هفته دیگر آموزش حضوری خود را شروع کنند. به گزارش ایسنا، محمدرضا آهنچیان، گفت: دانشگاه‌های علمی کاربردی و فنی‌وحرفه‌ای از جمله این دانشگاه‌ها هستند.