رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران از شهردار تهران خواست در قالب کمیته‌ای برای وضعیت متکدیان تهران چاره‌اندیشی کند.

به گزارش ایسنا، سوده نجفی با اشاره به وضعیت متکدیان در شهر تهران گفت: یکی از آسیب‌های جدی اجتماعی شهر تهران حضور متکدیان در سطح شهر و جامعه است که تقریباً به یک معضل جدی اجتماعی تبدیل‌شده و می‌تواند آسیب‌های جدی روانی و بهداشتی بر شهروندان داشته باشد.

نجفی با بیان اینکه معضل جدی دیگر حضور اتباع بیگانه جهت تکدی‌گری در شهر تهران است، گفت: این در حالی است که اکثر این افراد موارد بهداشتی را رعایت نمی‌کنند و موجب انتقال  بیماری‌ها می‌شوند که این برای کمیته سلامت یک معضل است.