بخشی از جنگل‌های زاگرس در منطقه ایذه استان خوزستان از صبح دیروز دچار حریق شد. به گزارش رکنا، این آتش‌سوزی در کوه منگشت از توابع شهرستان ایذه در میان تنگه قاف و منطقه اژگیل رخ‌داده است. این مناطق و سایر مناطق ایذه بخصوص در شهرستان دزپارت هفته‌ای سه تا چهار بار دچار حریق می‌شوند و برآوردها نشان می‌دهد بیشتر این آتش‌سوزی‌ها ازجمله حریق اخیر به‌صورت عمدی رخ می‌دهد.