شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد که هوای این شهر برای گروههای حساس ناسالم است. براساس گزارش این مرکز از ابتدای امسال ۳۲ روز هوای تهران برای اهالی پایتخت ناسالم بوده است. شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران گفته که در سال جاری خورشیدی تنها ۲ روز هوای پاک در تهران بوده است.