معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی دیروز گفت: ۳۱ هزار نفر برای برگزاری مراسم اربعین تاکنون به عراق رفته‌ و ۱۲ هزار نفر هم بلیط خریده‌اند که در مجموع ۴۳ هزار نفر می‌شوند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شهرام آدم نژاد، گفت: در تلاش هستیم با تغییر پروازهای داخلی بتوانیم پروازهای بیشتری را برای سفر اربعین اختصاص دهیم.