محمد شهریاری، مدیر تاسیسات شرکت آب منطقه‌ای تهران، اعلام کرد که آب ذخیره‌شده در پنج سد این استان با بیش از ۳۸ درصد کاهش نسبت به سال گذشته به ۵۳۲ میلیون متر مکعب رسیده است به گفته او، حدود ۶۰ درصد از مخزن سد لتیان، یکی از سدهای مهم تامین آب شرب تهران، خالی است