معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران گفت: به دلیل بالا بودن مراجعات، فعالیت سامانه درخواست صدور مجوز تردد مختل شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران تا ۲ روز دیگر سایتtaradodtehran.com راه‌اندازی می‌شود و متقاضیان مجوز تردد بین شهری در تهران می‌توانند به آن‌ مراجعه کنند.