مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) با اشاره به افزایش ۲.۵ برابری فوتی‌های کرونایی بهشت زهرا در پیک پنجم از کار سه شیفت پرسنل این سازمان خبر داد و از شهروندان خواست رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی را در دستور کار خود قرار دهند.

به گزارش ایسنا، سعید خال گفت: بهشت‌زهرا بر‌اساس آمار وزارت بهداشت ۴۰ درصد متوفیان کرونایی کل کشور را دارد در حقیقت سهم بهشت زهرا ۴۰ درصد و سهم سایر استان‌های کشور ۶۰ درصد بوده است. وی ادامه داد: در پیک پنجم شاهد تفاوت معناداری هستیم و عدد ۲۱۶ فوتی در روز را تجربه کردیم و ظرف ۱۸ ماه گذشته بهشت‌زهرا ۴۰ هزار نفر را پذیرش کرده است.