در پی پخش تصاویری از عدم اجرای پروتکل‌های بهداشتی در برخی هیات‌های عزاداری در مشهد، مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی توضیح داد: نمی‌شود بگوییم عزاداری در فضای باز برگزار شود و هیأت بگوید چشم! هادی صاحبقرانی، به ایسنا گفت که زیرساخت‌های برگزاری هیات در فضای باز در مشهد فراهم نیست.