مدیرکل دفتر زنان و امور خانواده قوه قضائیه درباره بیشترین آسیبی که دانش آموزان با آن درگیر هستند و میزان آن در سامانه نماد قابل‌توجه است، گفت: بیشترین اختلالی که دانش‌آموزان با آن مواجه هستند، اختلالات اضطرابی و خُلقی است، زیرا نظام آموزشی ما خود عامل استرس است. به گزارش ایلنا، علی‌محمد زنگانه در خصوص انواع آسیب‌های که در برخی دانش آموزان وجود دارد، گفت: عمدتاً اختلالات اضطرابی، افسردگی، نقص در انجام تکالیف و مواردی از قبیل سوءاستفاده‌های روحی- روانی در برخی دانش آموزان وجود دارد.