معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: زنان و مردان معتاد یک سال پس از بهبود می‌توانند ۵۰ میلیون تومان وام خوداشتغالی دریافت کنند. به گفته رضوان مدنی، حق بیمه این افراد از ۷ سال به ۹ سال افزایش یافته است که توسط سازمان بهزیستی به کارفرمایان پرداخت می‌شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران، واجدین شرایط وام خود اشتغالی به واحد مشارکت‌های اداره کل بهزیستی مراجعه کنند.