کارشناس مسئول اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: کودک‌آزاری و همسرآزاری در صدر علل تماس مردم با اورژانس اجتماعی است. به گزارش ایسنا، ‌آمنه سماوات در این باره گفت: دلیل کودک‌آزاری تنها ناشی از آسیب‌های اجتماعی نیست بلکه گاه به دلیل عدم آگاهی یا نبود مهارت در فرزندپروری رخ می‌دهد.