معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با بیان اینکه انتخابات شوراها در ۱۳۸۹ شهر و ۴۰ هزار روستا در روز جمعه ۲۸ خرداد برگزار می‌شود، گفت: در هفت شهر کاندیداها به حد نصاب نرسیدند، که در این شهرها قائم مقام‌ها از سوی وزارت کشور کار اداره شوراها را انجام می‌دهند. به گزارش ایلنا، مهدی جمالی‌نژاد افزود: ۵۱ هزار و ۶۰۰ نفر برای شوراهای شهر ثبت نام کردند که ۱۲ درصد آن‌ها را خانم ها تشکیل می‌دهند. همچنین ۲۴۸ هزار نفر در روستاها ثبت نام کردند که بیش از ۸۵ درصد آن‌ها تایید صلاحیت شدند. وی ادامه داد: در هفت شهر کاندیداها به حد نصاب نرسیدند، که در این شهرها قائم مقام‌ها از سوی وزارت کشور کار اداره شوراها را انجام می‌دهند، اما در باقی شهرها انتخابات برگزار می‌شود. معاون عمرانی وزیر کشور انتخابات شوراهای شهر و روستا را بسیار مهم دانست و بیان کرد: متأسفانه نسبت به این انتخابات ریاست جمهوری، کمتر به انتخابات شوراها توجه می شود در حالی ‌که سرنوشت چند هزار شهر و روستا قرار است در این انتخابات تعیین شود. تکالیف بسیار مهمی بر شوراها نهاده شده است که شامل سیاست گذاری، قانون گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر امور سازمانی می شود.