رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران از کاهش ۶۰ درصدی بارش‌ها در ایران طی فروردین و اردیبهشت امسال خبر داد. احد وظیفه گفت: تاکنون در ایران حدود ۲۰ میلیمتر بارش داشتیم و این درحالیست که میزان نرمال بارش‌ها در کشور طی دو ماه ابتدایی سال ۵۲ میلیمتر است بنابراین بارش‌ها در ایران طی فروردین و اردیبهشت حدود ۶۰ درصد کمتر از نرمال بود و کم‌بارشی در استان‌های واقع در جنوب، شرق و جنوب غرب بسیار جدی است. وی افزود: میانگین دمای هوا در کشور طی اردیبهشت ماه حدود ۲ تا ۲.۵ درجه بیشتر از نرمال بود و پیش‌بینی می‌شود که دمای هوا کماکان در کشور افزایشی باشد و تابستان گرمتری نسبت به شرایط نرمال داشته باشیم.