رئیس شورای شهر تهران در مورد ایمن‌سازی پل‌های عابرپیاده در پایتخت گفت: 800 پل عابرپیاده در تهران داریم که باید ایمن و مناسب‌سازی شوند تا نه‌تنها برای عابران بر روی پل خطری نداشته باشد بلکه برای خودروهای عبوری هم مشکل‌ساز نشود. محسن هاشمی خاطرنشان کرد: طرحی در این زمینه به تصویب رسید و شهرداری ملزم به ایمن‌سازی پل‌های عابرپیاده شد.