معاون اجتماعی پلیس راهور دیروز گفت: با توجه به بخشیده شدن جریمه‌های مشمول دو برابری سال گذشته از ابتدای این هفته، شهروندان برای پرداخت اصل جریمه اقدام کنند. عین‌الله جهانی افزود: براساس تدابیر رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی جریمه‌های مشمول دو برابری به اصل بازگشته و افرادی که مشمول این جرایم می‌شوند تا پایان دی امسال فرصت دارند اصل جرایم را بپردازند.