مدیر‌کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: در روزهای اخیر شاهد تخلیه پساب نفتی از سوی یکی از شرکت‌های نفتی در جزیره خارگ به دریا هستیم که موجب آلودگی محیط زیست دریا شده است. فرهاد قلی‌نژاد افزود: تخلیه فاضلاب و هر‌گونه پساب نفتی به دریا ممنوع بوده و جزیره خارگ زیستگاه آبسنگ‌های مرجانی است و هر‌گونه آلودگی دریا موجب خسارت به آبزیان و زیستگاه مرجانی می‌شود‌. قلی‌نژاد عنوان کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر وفق قوانین و مقررات با مطالبه خسارت وارده علیه شرکت‌های آلوده‌کننده، پیگیری قضایی خواهند کرد و آلوده‌کنندگان دریا منتظر پیگیری‌های جدی حافظان محیط زیست استان باشند. این در حالی است که در روزهای اخیر ویدئویی که مردم محلی غیزانیه اهواز منتشر کرده‌اند نشان می‌دهد یکی از شرکت‌های نفتی فعال در این منطقه، پساب‌های حاصل از فعالیت‌های صنعتی را در منابع آبی کشاورزان‌ تخلیه کرده‌ است.