علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: بیش از ۱۵ هزار نفر افراد کرونا مثبت، نقض قرنطینه کردند. این افراد به ازای هر روز ۲۰۰ هزار تومان جریمه خواهند شد.