معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری، گفت: لایحه پلیس اطفال در کمیسیون لوایح دولت نهایی شده است و امیدواریم در روزهای پایانی سال ۹۹ و یا در نخستین روزهای سال ۱۴۰۰ در دولت تصویب شود چراکه می‌تواند بخش مهمی از آسیب‌های وارده به اطفال را مدیریت کند. به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار اظهار کرد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ازجمله قوانین پیشرو و جامع است که به حقوق کودک و نوجوان توجه دارد و بهزیستی، اورژانس اجتماعی و پلیس اطفال در آن نقش کلیدی ایفا می‌کند.