رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از برخورد با فروشندگان دارو در فضای مجازی خبر داد و گفت: در هفته گذشته طی دو عملیات مجزا بیش از ۷۰ قلم انواع داروهای کمیاب از دو انبار بزرگ کشف و ضبط شده است. سرهنگ داوود معظمی گودرزی گفت: هرچند موردی از خرید و فروش واکسن کرونا در فضای مجازی مشاهده نشده است، اما داروهای کمیاب تاریخ گذشته مرتبط با کرونا مانند رمدسیور و فاویپیراویر در این فضا خرید و فروش می‌شده است.