فرماندار شوش از جان باختن یک کودک بر اثر انفجار مین خبر داد. عدنان غزی گفت: صبح روز چهارشنبه (۲۰ اسفندماه) یک کودک ۱۰ ساله در روستای صالح داوود در حال علف‌چینی بود که یک مین باقی‌مانده از جنگ تحمیلی در یک کانال خاکریز منفجر شد.