مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: واکسن‌های آسترازنکا و بهارات هند روز گذشته مجوز مصرف اضطراری از کمیسیون ماده بیست وزارت بهداشت دریافت کرده‌اند. به گزارش فارس، سید حیدر محمدی افزود: آسترازنکا شرکت چندی ملیتی است و شرکت انگلیسی صرف نیست، بخشی از تحقیقات این واکسن توسط آکسفورد انجام‌شده، بخشی از تولید این واکسن توسط کشور سوئد انجام‌شده و بخش دیگر تحقیقات و تولید آن توسط سایر کشورها انجام می‌شود. محمدی بابیان اینکه واکسن آسترازنکا در ۷ کشور دنیا تولید می‌شود افزود: کشورهای انگلیس، هند، روسیه و کره جنوبی ازجمله کشورهایی هستند که این واکسن را تولید می‌کنند.