سید مجتبی تقوی‌نژاد، معاون فرهنگی بهره‌برداری مترو تهران گفت: در ۵ ایستگاه مترو تست رایگان کرونا صورت می‌گیرد که با رایزنی‌هایی که در حال انجام هستیم، ۵ ایستگاه دیگر نیز افزوده خواهد شد.  به گفته او نتیجه این تست ۲۰ دقیقه بعد از انجام، مشخص می‌شود.