محمد کودک کار ۱۴ ساله‌ای که در منطقه‌ای‌ فقیرنشین در بافت قدیمی ماهشهر مرکزی همراه پدر و مادر پیر خود زندگی می‌کرد خود را به دار آویخت. یکی از دوستان محمد به عصرجنوب گفت که محمد به دلیل مشکلات مالی و نان‌آور خانواده بودن، سال گذشته ناچار به ترک تحصیل شد. محمد به شغل دستفروشی‌ مشغول بوده و این اواخر با سه‌چرخه‌ای‌ که از سوی بستگانش در اختیار او گذاشته شده بود، به شغل‌ فروش‌ آب‌ تصفیه شده روی آورده بود که با شیوع بیماری کرونا دیگر کسی حاضر به خرید آب از این کودک دست‌فروش‌ نبود. او در سال‌های گذشته در کنار‌ شغل دستفروشی‌، برای تامین هزینه‌های تحصیل به توپ‌جمع‌‌ کنی در زمین فوتبال ماهشهر مشغول بوده است. برخی از ورزشکاران به عصرجنوب گفتند در سال‌هایی که محمد درس می‌خواند، چندین بار از آنها درخواست ۵ هزارتومان پول می‌کرده تا بتواند برای ادامه تحصیل خود دفتر و خودکار تهیه‌ کند‌.