رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اعلام کرد که آمار کلاس‌های درس نیازمند تخریب، بازسازی و مقاوم سازی از ۳۰ درصد به ۱۹.۵ درصد کاهش یافته است. مهرالله رخشانی مهر افزود: هرچند که در استان تهران اقداماتی صورت گرفته و آمار کاهشی بوده، اما هنوز از حیث مدارس تخریبی در رتبه اول قرار دارد.