رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از حمایت این کمیسیون از قرار گرفتن بیماری سی‌اف در ردیف بیماری‌های خاص خبر داد. به گزارش فارس،دکتر حسینعلی شهریاری، گفت: پس از دریافت و بررسی نامه معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به کمیسیون تلفیق پیشنهاد دادیم بیماری سی‌اف در بودجه سال 1400 در ردیف بیماری‌های خاص قرار گیرد.