پس از چند روز وزش باد در بسیاری از نقاط کشور، گزارش‌های هواشناسی از آلوده شدن هوای 9 شهر کشور خبر داد. بر اساس این گزارش روز گذشته شهرهای اهواز، اراک، تهران، زنجان، مشهد، کرج و تبریز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و هوای شهرهای بجنورد و اصفهان در شرایط ناسالم برای تمام گروه‌ها قرار داشت و این شرایط حداقل امروز نیز ادامه خواهد داشت.