مدیرکل بهزیستی استان تهران از فعالیت مراکز سرپناه شبانه و روزانه برای ساماندهی و اسکان افراد بی‌خانمان خبر داد. امین شاهرخی، گفت: همزمان با برودت هوا بهزیستی در سطح استان تهران تمامی مراکز و کمپ‌های نگهداری معتادان و همچنین مراکز سرپناه شبانه و مراکز سرپناه روزانه خود را فعال کرد و ساعات فعالیت آنها را افزایش داد. به گفته شاهرخی، در حال حاضر در هر شهرستان استان تهران حداقل دو مرکز پذیرای افراد بی‌‌خانمان است.