رئیس شورای شهر تهران درباره استیضاح شهردار تهران توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش مهر، محسن هاشمی گفت: این موضوع به کمیسیون برنامه‌وبودجه ارجاع داده‌شده و وقتی آن‌ها چیزی اعلام نکرده‌اند به معنای نبود مشکل و حل شدن موضوع است.