حساب کاربری سازمان نظام پزشکی در توئیتر نوشت: طی بیش از ۱۰ ماه شیوع همه‌گیری کرونا بیش از ۲۰۰ پزشک به درجه رفیع شهادت نایل شده‌اند، دردناک است، اما این هم دردناک است که در این ۱۰ماه شاید بیش از ۳ هزار پزشک از کشور مهاجرت کرده‌اند.