معاون رئیس‌ جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سد اصلی انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه به نام «کانی سیب» امروز افتتاح می‌شود.

 به گزارش ایرنا، عیسی کلانتری افزود: این سد قادر است حدود ۸۰۰ میلیون متر مکعب آب را تنظیم کند. اگر تا پایان سال تونل انتقال آب این سد تمام شود در سال ۶۲۳ میلیون متر مکعب آب را به دریاچه ارومیه منتقل می‌کند که با این انتقال تقریبا ۱۵ سانتیمتر به ارتفاع آب دریاچه افزوده می‌شود و این میزان می‌تواند کمبود بخشی از آب‌هایی که در گذشته از حقابه دریاچه برداشت شده بود را جبران کند.