حبیب پوش‌پارس، مدیرعامل شرکت خاکریز آب شهرداری تهران گفت: سازمان مشاور مهندسی شهر تهران بعد از بررسی وضعیت مسیل‌های پایتخت اعلام کرد از ۴۷ گلوگاه سیلابی در تهران ۱۰ نقطه به عنوان گلوگاه سیلابی بحرانی، شناسایی شدند که چهار نقطه در منطقه ۵، سه نقطه در منطقه 2 و دو نقطه در منطقه ۴ شناسایی شدند.