معاون نظارت شورای شهر تهران از تعیین تکلیف یک گود متعلق به یکی از سازمان‌های دولتی پس از سال‌ها در محله مرزداران خبر داد. به گزارش ایسنا، افشین حبیب‌زاده بابیان این‌که سال‌هاست گود معروف به «مژگان» متعلق به یکی از سازمان‌های دولتی در محله مرزداران باعث ناراحتی اهالی شده است، گفت: با توجه به اینکه تداوم این وضعیت مخاطره‌آمیز به معابر و ساختمان‌های مجاور خسارات زیادی وارد می‌شد، اداره کل حقوقی منطقه برای اخذ دستور قضایی برای رفع خطر از املاک مجاور و پر کردن گود اقدام کرد. همچنین در این زمینه نیز تأییدیه‌های پیمانکار و مشاور ژئوتکنیک اخذ و مقرر شد که این گود پر شود.