وزیر کشور از ارائه پیشنهاد جریمه برای متخلفین عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تهران به عنوان الگو خبر داد و گفت: در صورت تصویب این موضوع در ستاد ملی با روش‌های اقناع‌سازی و جذب همراهی مردم این پیشنهاد اجرایی خواهد شد.  به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه برگزاری جلسه کمیته اجتماعی، انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران تاکید کرد: اقناع و همکاری مردم کمک رسانه‌ها را می‌طلبد که بر همین اساس به کمیته اطلاع‌رسانی تکلیف شد برنامه خود را همراه با زمان‌بندی ارائه کند تا در جلسه بعد مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.  وی‌افزود: ادارات، اصناف و اماکن عمومی که برای آنها پیشتر پروتکل‌ها نوشته شده باید زمان‌بندی اجرا و نظارت را به ستاد ارائه دهند و طی آن، آنهایی که زیر استاندارد و میانگین هستند تذکر دریافت خواهند کرد.