مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران از شهروندان درخواست کرد تا در صورت داشتن بیماری و یا علائم مشابه از مترو استفاده نکنند. به گزارش ایلنا، فرنوش نوبخت گفت: از شهروندان خواهش کردیم کسانی که احساس مریضی دارند و یا مریض هستند برای مدتی وارد شبکه مترو نشوند تا احیاناً مسافران دیگر آلوده نشوند. او با اشاره به آمار مسافران مترو که از هفته گذشته به ۹۳۰هزار نفر رسیده است، ادامه داد: در اکثر مواقع فاصله اجتماعی مناسب رعایت می‌شود، مردم نیز از ماسک استفاده می‌کنند، در تمامی ایستگاه‌ها ارائه ماسک بدون استثنا انجام می‌شود و با همان روندی که در پی شیوع کرونا در پیش‌گرفته شد، اقدامات در حال انجام است.